Blasfemi mulig?

Den som tror på en Gud, må også ha tillit til at Gud klarer seg selv.