Mennesket er det samme

I en kronikk 06.01.14. skriver Eivind Tudal Larsen, som svar på et spørsmål jeg stilte i avisen 17.12.14., at det kan være vanskelig å forene humanistiske og kristne verdier og menneskesyn.