Rødgrønn forskjellsbehandling

Man straffer pensjonister og uføre med redusert fradrag på selvangivelsen.