Unobelt tidspunkt for god fredspris

Fredsprisen bør få EU til å fremheve sin begynnelse, handelsunion for fred, og like konkurranseregler, og dempe sine utflytende avarter.