• spe535af.jpg

Bondeønske for 2015

Demokratene i Norge støtter norske bønders kamp for å kunne få mulighet til å fortsette med sin produksjon av norsk mat.