Økt verdiskaping for skog- og trenæringen

Vi ber om at tillatt totalvekt økes til 60 tonn for tømmertransport.