• TJÆRESAND: Statoils engasjement i Meisner, Alberta (Canada) er blitt kraftig kritisert i det siste; både av Kirkemøtet og Den norske forfatterforening, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Skrift i tjæresand

En ny gruppe skriftlærde har lest Statoil teksten. I fjor var det kirken, i år er det forfatterne. Må Helge Lund rulles i tjæresand før han tar til seg budskapet?