Deler politiets bekymring om "tikkende bomber" blant oss

Dette er utfordringer som vi fra tid til annen har opplevd i alle de årene Kirkens Bymisjon har driftet Natthjemmet.