• VERDEN: Uansett om vi ser verden som skaperverket eller en forunderlig evolusjon, skriver artikkelforfatteren, er vi dypt bekymret over den passivitet Norge viser overfor klimaendringene. FOTO: ARKIV

En verdifull vei videre

Vi vet hvilke endringer som skal til, men fortsetter viljeløst videre likevel. Muligens unnskylder vi oss med at politikk bare er det muliges kunst.