På lånt tid

VINDMØLLEPARK: I det aktuelle området er det rundt 20 leikplasser for storfugl.