Uakseptable holdninger

Stat og kommuner er mest skeptiske til å ansette utledninger. Det er ikke holdbart.