Mens vi venter

Foreløpig er de 15 medlemmene av Sørlandsutvalget opptatt av å bli kjent med hverandre. Ennå kan det ta en tid før det kommer noe håndfast derfra.