• sp0f924d.jpg FOTO: SCANPIX

Strømmestiftelsen i u-land

Jeg har stor respekt for det meste av hjelpearbeidet Strømmestiftelsen utfører i u-land.