Dramatisk frafall

Dette er alarmerende tall. Ikke minst etter alt fokuset som har vært på kampen mot drop outs de siste årene.