Ta seniorene på alvor

Seniorene utgjør en stadig viktigere ressurs i arbeidslivet.