Søgne – en sommerkommune

Det blir for kostbart å bo vest for Kristiansand.