• Artikkelforfatteren mener at Strømmestifelsens filosofi "hjelp til selvhjelp" er god økonomi og kan være et eksempel på bærekraftig utvikling som hindrer avhengighet. Bildet er fra den offisielle åpning av Jobbskaperkampanjen tidligere i høst. FOTO: ARKIV

«Stoler på Strømmestiftelsen»

Overskriften er et sitat fra en av informantene til mitt hovedfagsarbeid i sosialantroplogi i 2000.