Atomkraft fra Birkenes

Vindkraft er en bra fornybar energikilde når annen fornybar energi ikke er tilgjenglig, men til og med vindkraftindustrien sier at vannkraft er ti ganger bedre enn vindkraft (nettoenergigevinst i forhold til investert energi).