Økte egenandeler = økte sosiale helseforskjeller

Partiene bør sørge for at det ikke blir økte sosiale helseforskjeller