Et retningsvalg – også for den maritime næringen

Det norske maritime miljøet er blant de mest komplette i verden.