Dette har jeg forventet!

Innsender mener at byens "forbudspolitikere" må ta et større ansvar i utviklingen av tiggersaken.