Viktig skritt fra EU

Norge følger på mange områder EU tett i utenrikspolitikken. Fra norsk side bør man også følge EUs nye politiske linje overfor Israel.