Unødvendig klaging

Er det virkelig så galt om det er et par karuseller på torget? Er det helt krise om det blir satt opp en iskiosk ved bystranda?