Gjennombrudd for de grønne?

De grønnes oppsving på målingene kommer som en overraskelse.