Valgflesk og andre valgløfter

Det er bare Fremskrittspartiet av partiene på Stortinget som har minstepensjonistenes problemer på programmet, og skal tale deres sak i maktens korridorer.