• Arnstad 5.jpg FOTO: ARKIV

En kø av slitere

Behovet er åpenbart.