Relevant teori på yrkesfag

For elever som ikke klarer hele teorien bør det være muligheter for å få kompetansebevis som kan dokumentere den reelle kompetansen eleven besitter.