Pensjonistoppgjøret

Byråkratene har som hovedoppgave å lete etter nye beskatningsområder.