Datalagring mot overgrep

Det er frustrerende ikke å ha mulighet til å gå videre med saker der vi har helt konkrete spor etter seksualforbrytere.