Agderbyen og redaktørrokkadene

Bybeltet mellom Arendal og Kristiansand er i ferd med å utvikle seg til et marked for arbeid, boliger, handel og service.