Hvor ligger Palestina?

Å forsøke å argumentere bort Palestina og palestinere er ingen tjent med, verken Israel, palestinerne eller verdenssamfunnet.