«Ny kurs for sykehusene nå!»

Det vil være nødvendig å redusere antallet akuttmedisinske enheter i hovedstaden, og manglende arbeidsdeling og dublering av en rekke tjenestetilbud bør opphøre.