Frp og utlendinger

Fremskrittspartiet vil stramme kraftig til i innvandringspolitikken. I sine forslag til ny utlendingslov fremmer partiet flere svært omstridte forslag.