Spillet om Kasernen

Det endelige slaget om Kasernen står i bystyret onsdag. Følger forsamlingen opp vedtaket fra byutviklingsstyret før jul i fjor, kan eierne begynne utviklingen av Kaserne-området. Det betyr inngrep i eksisterende bygg — og oppføring av nybygg på fire etasjer med 30 leiligheter i parken som omgir Kasernen.