Statlig kultur til Sørlandet

Den sterke konsentrasjonen av kulturtilbud i Oslo og Akershus fører til at interessen for kulturtilbudene er større i hovedstadsområdet enn i landet for øvrig.