Velmenende satsing på småsamfunn

Den overordnede målsettingen i distriktspolitikken er at mennesker skal ha reell mulighet til å bo og leve i alle deler av Norge.