UDI på villspor

Utplassering av asylsøkere rundt om i landet er et følsomt spørsmål. Ikke minst i små samfunn vil det være mange spørsmål, stor usikkerhet og til dels frykt knyttet til mennesker fra fremmede kulturer som skal inn i lokalmiljøet.