Vindmøller på Lista

Ankesaken for den omstridte vindmølleparken på Lista er endelig avgjort.