Blir lovens lange arm kortere?

Publikum har krav på hjelp fra politiet, men det må være politiets suverene rett å prioritere i hvilken rekkefølge kravene skal innfris ut fra ressursene.