Ingen hastesak

Å trekke inn oljeutvinning i nord, som allerede kan være en tapt sak for forkjemperne, er en avsporing.