De fattigste betaler regningen

Mange land har satt ambisiøse mål for redusert bruk av fossilt drivstoff, men de globale utslippene fortsetter likevel å øke.