En hverdagshistorie

En observant besøkende reagerte på en plakat med de 10 bud som hang på en klasseromsvegg.