• Det foreligger en overveldende vitenskapelig dokumentasjon på at både mennesker og dyr blir forgiftet av bly fra blyhagl brukt til jakt, skriver artikkelforfatterne. Bly, i form av hele hagl eller fragmenter av hagl, vil uunngåelig bli spist og surt miljø (i magesekken eller ved marinering av kjøttet) øker opptaket av bly i kroppen. FOTO: NTB SCANPIX

Blyhagl til besvær

Jakt med blyholdig ammunisjon er uetisk fordi både mennesker, dyr og miljø forgiftes.