Alternativ til OL i 2022?

30 milliarder er kolossalt mye penger.