• Artikkelforfatteren er kritisk til at det planlegges en firefelts motorvei gjennom Kristiansand, samtidig som det også planlegges en omkjøringsvei av samme kaliber rundt byen. FOTO: RAMBØLL

VEI-GIGANTOMANI

Veiplanlegging som en del av problemet og ikke som en del av løsningen.