Etabler Agder Havn!

Sørlandet har stolte maritime tradisjoner, og store deler av vårt næringsliv bærer tydelig preg av dette.