Slå ring om røntgenavdelingen!

MANDAL SYKEHUS: Vi aksepterer ikke at røntgentilbudet blir redusert.