• Avstanden fra Kirkehavn til nærmeste vindturbin på Siragrunnen vil sannsynligvis være på ca 8-10 km. FOTO: MULTICONSULT (fotomontasje) AS

Ti grunner til å droppe monstermøller

Er det ett sted i Norge hvor havvindanlegg ikke må plasseres, er det på Siragrunnen. Det vil gjøre uopprettelig skade på fugl, fisk og friluftsliv.