Imamene må snakke norsk

Norge er stadig blitt gjenstand for terrortrusler.