Har NHO svaret?

Hvis kommunesammenslåing er svaret, hva er da spørsmålet?